• youtube
  • facebook

Vĩnh Phúc: Phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội

Sau 20 năm tái lập, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò và vị trí đối với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước. Những thành tựu trong phát triển kinh tế góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân.

Kinh tế tăng trưởng mạnh

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau 20 năm tái lập, Vĩnh Phúc đã đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện nổi bật về tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức độ cao, bình quân giai đoạn 1997-2016 ước đạt 15,37%. Quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng và tăng lên, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2016 tăng gấp 40 lần năm 1997, đạt 77,2 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2016 tăng hơn 33 lần so năm 1997, từ 2,28 triệu lên 72,3 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng nhanh, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm mạnh nhưng giá trị tuyệt đối vẫn tăng. Từ một tỉnh phụ thuộc vào trợ cấp của Trung ương, đến năm 2004, Vĩnh Phúc đã tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về Trung ương, năm 2016 đạt hơn 32 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa nhiều năm liền đứng thứ hai ở miền Bắc.

Ảnh: Văn Hiên
Ảnh: Văn Hiên

Công tác thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả quan trọng, tỉnh có những hướng đi mang tính đột phá để trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư. Với phương châm: “Tất cả các nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc đều là công dân của Vĩnh Phúc”, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh đã thu hút được 231 dự án FDI với số vốn đăng ký 3,56 tỷ USD, 653 dự án DDI với số vốn đăng ký 56.800 tỷ đồng.

Để khuyến khích phát triển doanh nghiệp, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt năm 2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai mô hình “Cà phê doanh nhân” định kỳ thứ 6 hàng tuần để lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại trực tiếp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp,...

Sản xuất công nghiệp được xác định là nền tảng của nền kinh tế, có đóng góp lớn đến tăng trưởng và thu ngân sách của tỉnh. Các ngành dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng, sản phẩm dịch vụ ngày càng phong phú, đa dạng. Kinh doanh du lịch có nhiều đổi mới, một số khu du lịch được đầu tư, khai thác ngày càng hiệu quả với nhiều công trình phục vụ văn hóa, các khu du lịch được hoàn thành… Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng sống cho người dân, góp phần ổn định an ninh trật tự, bảo đảm an sinh xã hội.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, những năm qua, Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho công tác an sinh xã hội, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, xóa đói, giảm nghèo, đào tạo lao động và tạo việc làm mới, đầu tư xây hạ tầng khu vực nông thôn…

Tổng mức chi cho đối tượng chính sách, người có công của tỉnh lên tới 530 tỷ đồng, trong đó, gần 300 tỷ đồng dành cho việc thăm hỏi người có công; xây mới, sửa chữa gần 6.500 ngôi nhà, với chi phí gần 130 tỷ đồng; xây dựng mới, cải tạo 142 nghĩa trang liệt sĩ; vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa từ nguồn xã hội hóa hơn 67 tỷ đồng. Mức trợ cấp ưu đãi năm 2016 tăng 2,8 lần so với năm 2001. Mỗi năm, tỉnh thực hiện chính sách ưu đãi thường xuyên cho hơn 40.000 người có công; tất cả các gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư cùng địa bàn.

Công tác xóa đói, giảm nghèo cũng là một trong những điểm nhấn trong thành tựu bảo đảm an sinh xã hội của Vĩnh Phúc trong thời gian qua. Cùng với việc hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân, tỉnh đã triển khai lồng ghép nhiều chương trình như hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay, đầu tư xây dựng hạ tầng cho vùng nông thôn, nhất là các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao… Nhờ đó, đến năm 2011, tỉnh đã cơ bản xóa xong nhà tạm cho hộ nghèo, không có hộ nghèo là gia đình chính sách, người có công. Đến nay, đã có hơn 50 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, với tổng số vốn hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội; hơn 112 nghìn lượt hộ nghèo được thăm hỏi, tặng quà; hỗ trợ người nghèo và cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo… Tỉnh cũng đã giải quyết việc làm cho hơn 400.000 lượt lao động, trong đó lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài là hơn 20.400 người.

Với Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành năm 2006 với những cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn nên đời sống nhân dân có nhiều thay đổi, việc xây dựng nông thôn mới có nhiều thuận lợi. Giai đoạn 2011 - 2016, tỉnh đã huy động được hơn 20.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Vĩnh Phúc có hai huyện Yên Lạc, Bình Xuyên và 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, được xếp vào nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới.

create

Nhật Nguyên / baoxaydung.com.vn