• youtube
  • facebook

Vĩnh Phúc: Dồn thửa đổi ruộng ở 2 xã điểm Ngũ Kiên và Cao Đại (Vĩnh Tường)

Tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, việc dồn thửa đổi ruộng (DTĐR) tại 2 xã điểm Ngũ Kiên và Cao Đại của huyện Vĩnh Tường đã nhận được sự ủng hộ của đại bộ phậnnhân dân. Háo hức và kỳ vọng, đó là tâm trạng chung của người dân 2 xã Cao Đại và Ngũ Kiên trước viễn cảnh sẽ được canh tác trên những cánh đồng mẫu lớn, đồng nhất, có hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi thuận tiện cho sản xuất. DTĐR hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Nông nghiệp là một ngành kinh tế lâu đời, quan trọng của Việt Nam, trong đó, trồng trọt chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tuy nhiên, đất nông nghiệp cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng đang trong tình trạng phi tập trung thể hiện ở hai tiêu chí chính là số lượng thửa ruộng trên một hộquá lớn và diện tích mỗi thửa ruộng quá bé.

San gạt, đắp bờ vùng, bờ thửa trước khi giao ruộng cho các hộ dân ở thôn Ven, xã Ngũ Kiên (Vĩnh Tường).

San gạt, đắp bờ vùng, bờ thửa trước khi giao ruộng cho các hộ dân ở thôn Ven, xã Ngũ Kiên (Vĩnh Tường).

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Việt Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cho biết: “Hầu hết các hộ ở huyện Vĩnh Tường có 4 – 5 thửa ruộng, có hộ có tới 7 – 8 thửa. Do đó, việc DTĐR là vô cùng cần thiết, bởi, nếu không DTĐR thì sẽ không có vùng sản xuất lớn, không tạo ra hàng hóa lớn… giá trị kinh tế sẽ rất khó cải thiện”. Thực tế chứng minh, người nông dân gặp rất nhiều khó khăn do đất nông nghiệp manh mún, không đưa được cơ giới hóa vào hoạt động sản xuất; tăng chi phí canh tác; lãng phí đất đai do việc làm bờ ngăn cách giữa các thửa ruộng; không thể tập trung thâm canh, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa. Các dự án để hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vì thế thường không đạt được hiệu quả như mong muốn...

Để khắc phục những bất cập trên, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc dồn thửa đổi ruộng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 03 và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn. Tỉnh đã lựa chọn 2 xã của huyện Vĩnh Tường là Ngũ Kiên và Cao Đại chỉ đạo làm điểm. Theo đó, thành lập BCĐ DTĐR, tổ giúp việc BCĐ các cấp, tích cực chỉ đạo triển khai các bước tiến hành DTĐR.

Ông Phan Tuệ Minh, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cơ quan Thường trực BCĐ DTĐR tỉnh cho biết: Để việc DTĐR đạt hiệu quả như mong muốn, trước hết, các địa phương phải thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gắn với quy hoạch nông thôn mới, tạo ra các cánh đồng mẫu lớn, đồng nhất, có hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi thuận tiện cho sản xuất; dồn đổi nhiều thửa đất sản xuất nông nghiệp của nông dân được giao hoặc nhận quyền sử dụng đất hợp pháp thành 1 - 2 thửa/hộ. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt quản lý Nhà nước về đất đai trong và sau khi thực hiện DTĐR. Trước mắt, trong năm 2016 - 2017, thực hiện thí điểm ở 2 xã Ngũ Kiên và Cao Đại. Cũng theo ông Minh, DTĐR phải đảm bảo các yêu cầu và nguyên tắc: Dân chủ, công khai, minh bạch. Nhân dân tham gia bàn và thống nhất; các cấp chính quyền đóng vai trò quản lý, kiến tạo và phục vụ, giúp đỡ, hỗ trợ người dân thực hiện các nội dung đã thống nhất. Bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật, tuân thủ các quy định của Luật Đất đai và các văn bản pháp luật hiện hành.

Là một trong những địa phương đi đầu toàn tỉnh trong công tác DTĐR, ngay sau khi Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ra Quyết định số 175-QĐ/TU ngày 11/7/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo về công tác DTĐR và giải quyết đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường đã thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo để chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện trên cơ sở quyết định này. Theo đó, Ngũ Kiên và Cao Đại là 2 xã được chọn làm điểm DTĐR.

Những năm trước đây, xã Cao Đại đã từng trải qua nhiều vụ khó khăn, dù đã tổ chức san ghép ruộng đất với bình quân 2 thửa/hộ từ năm 1997. Bởi lẽ, việc dồn ghép ruộng đất tại thời điểm trước năm 1997 không còn phù hợp, do trên cánh đồng vẫn có nhiều thửa ruộng cách xa đường giao thông hàng trăm mét, khó đưa cơ giới hóa vào sản xuất…

Bà Đỗ Thị Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Cao Đại cho biết: Hiện nay, xã có 979 hộ được giao ruộng theo Nghị định 64 của Chính phủ, trong đó, diện tích đất nông nghiệp quỹ 1 đã giao cho nhân dân hơn 241ha; diện tích đất công ích của xã 52ha. Bình quân, mỗi hộ có 7,2 thửa ruộng ở các xứ đồng khác nhau, với diện tích trung bình mỗi thửa gần 256m2. Hầu hết ruộng của các hộ phân tán, manh mún, rất lãng phí đất đai do diện tích bờ thửa nhiều, quá trình đi lại làm đất, chăm sóc, thu hoạch vừa mất thời gian vừa tốn chi phí. Việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn, năng suất lao động thấp, giá thành sản phẩm cao…Khi bước vào thực hiện chủ trương lớn của tỉnh về việc DTĐR, trong quá trình triển khai, các thôn và xã cũng gặp không ít khó khăn, do một số người dân vẫn chưa hiểu hết về vai trò của công tác DTĐR đối với sản xuất và xây dựng NTM.

Xã xác định rõ để DTĐR thành công phải có sự đồng thuận cao của toàn thể nhân dân. Muốn vậy, chỉ có một cách duy nhất là mọi khâu phải tiến hành thật sự dân chủ, công khai, minh bạch, cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Để triển khai, xã đã chỉ đạo các thôn thành lập Tiểu ban DTĐR, với sự tham gia của người dân. Sau khi thống kê diện tích đất, lên phương án chia sơ bộ, các thôn sẽ họp dân xin ý kiến, khi đã thống nhất mới thực hiện. Bên cạnh đó, để vận động người dân, lãnh đạo xã đã về các thôn để họp, đối thoại trực tiếp với bà con, giải quyết dứt điểm những thắc mắc. Đồng thời, giao nhiệm vụ các cán bộ, đảng viên phải làm gương đi đầu, xung phong nhận các vị trí ruộng xấu hơn, nhường ruộng tốt, đẹp cho người dân… Đến thời điểm hiện tại, nhân dân 8/10 thôn trên địa bàn xã Cao Đại đã đồng tình và nhất trí cao với phương án DTĐR do tiểu ban dự thảo, thống nhất mỗi hộ gia đình sau DTĐR có 2 thửa (1 thửa vùng thấp và 1 thửa vùng cao); còn lại 2 xóm nhân dân chưa thống nhất với phương án DTĐR do tiểu ban lập. UBND xã phối hợp với Tổ công tác của tỉnh, huyện triển khai cắm tiêu, mốc giới tại thực địa để làm cơ sở đào đắp đường, mương và san gạt trên địa bàn toàn xã. Công tác thi công tại 7 xóm đang triển khai tổ chức đào đắp đường, mương, san gạt tại thực địa. Dự kiến đầu tháng 12/2017 xã sẽ tiến hành giao đất tại thực địa cho nhân dân.

10 năm trước, xã Ngũ Kiên đã từng thực hiện DTĐR, tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa được như kỳ vọng, bình quân vẫn còn hơn 4 thửa ruộng/hộ, diện tích mỗi thửa còn nhỏ, manh mún, phân tán; việc chỉ đạo tổ chức các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, áp dụng cơ giới hóa và chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc áp dụng cơ giới trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Chủ trương lần này là dồn ghép ruộng đất một cách toàn diện, triệt để, với mục tiêu, mỗi hộ chỉ còn từ 1 đến 2 thửa ruộng. Để người dân hiểu và đồng thuận, xã Ngũ Kiên tăng cường công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức và tổ chức họp dân thông qua đề án, quy hoạch đồng ruộng, lấy ý kiến đóng góp của người dân. Nhờ đó, đa số người dân đều đồng thuận với chủ trương dồn ghép ruộng đất của tỉnh. Thực tế, đồng ruộng tại xã Ngũ Kiên không đồng đều, có đồng cao, đồng thấp, ruộng tốt, ruộng xấu nên để tạo sự công bằng cho người dân khi nhận lại ruộng đất, xã chủ trương tiến hành san gạt mặt bằng ruộng, phá bỏ bờ con, xác định hệ số K quy đổi, vận động nhân dân di chuyển mồ mả, hiến đất để làm đường giao thông nội đồng. Với sự đồng thuận của người dân, đến nay, 13/14 thôn của xã nhân dân đồng tình, thống nhất cao phương án DTĐR. Với diện tích DTĐR dự kiến là 228,7ha. Từ thực tiễn tại địa phương, xã Ngũ Kiên đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo 9 bước. Đến nay, xã đã thực hiện xong bước thứ 8 và đang hoàn thành nốt một số công việc của bước thứ 9. Trong đó, 6 thôn đã hoàn thành việc gắp thăm số thứ tự, vị trí ruộng trên sơ đồ. Phương án và dự toán san gạt, đắp bờ vùng, bờ bao, kênh mương (theo cơ chế đặc thù) đã được phòng Kinh tế & Hạ tầng thẩm định, UBND xã đã ban hành Quyết định phê duyệt dự toán và trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí. UBND xã phối hợp với Tổ công tác của tỉnh, huyện triển khai cắm tiêu, mốc giới tại thực địa để làm cơ sở đào đắp đường, mương và san gạt. Đến nay, đã cắm tiêu, mốc giới được 13/13 thôn. Từ ngày 25/10/2017 BCĐ xã, Tiểu ban DTĐR đã lựa chọn 5 tổ thợ và đang triển khai tổ chức đào đắp đường, mương, san gạt tại thực địa ở 11 thôn, với khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 70% trên toàn xã; trong đó, thôn Ven đã bàn giao ruộng tại thực địa cho các hộ dân; dự kiến cuối tháng 11, các thôn: Thượng 1, Thượng 2 và Hồi Cương sẽ bàn giao ruộng tại thực địa cho người dân...

Với cách làm công khai, minh bạch, hợp lòng dân, quá trình DTĐR trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã và đang tích cực triển khai các bước với sự đồng thuận của người dân và sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương. Đó cũng là lý do để ngoài 2 xã được chọn làm điểm là Cao Đại và Ngũ Kiên, hiện đã có thêm 5 xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đăng ký triển khai thêm gồm: Phú Thịnh, Vũ Di, Tuân Chính, Đại Đồng và Việt Xuân. Đó là cơ sở để tin tưởng và kỳ vọng vào một nền nông nghiệp tập trung, trên những cánh đồng mẫu lớn đang dần hiển hiện trong một tương lai không xa trên vùng quê lúa Vĩnh Tường.

create

Thúy Hường-Thiệu Vũ / baovinhphuc.com.vn

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp nghi phạm giúp đối tượng dùng sún.g AK bắ.n người tình bỏ trốn

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp nghi phạm giúp đối tượng dùng sún.g AK bắ.n người tình bỏ trốn

timer30/07/2019

Qua điều tra, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Bình là nghi phạm giúp đỡ đối tượng dùng sún.g AK bắn người tình bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện.

Chuyện thật như đùa: Chú rể đi đón dâu được hẳn bạn dìu, đến nơi bị mẹ vợ đuổi thẳng cổ vì ôm gốc cây “gọi huệ“

Chuyện thật như đùa: Chú rể đi đón dâu được hẳn bạn dìu, đến nơi bị mẹ vợ đuổi thẳng cổ vì ôm gốc cây “gọi huệ“

timer30/07/2019

Nhưng tới nơi, nhà trai lại được nhà gái phán 1 câu xanh rờn: 'Thế lúc động phòng nó có nhờ bạn nó không mà đi đón dâu cũng phải nhờ người dìu. Khi nào tỉnh thì cho đón còn bây giờ cút'.

Nam sinh Thanh Hóa xuất sắc đạt huy chương vàng tại Olympic Hóa học quốc tế

Nam sinh Thanh Hóa xuất sắc đạt huy chương vàng tại Olympic Hóa học quốc tế

timer30/07/2019

Bốn thí sinh Việt Nam đều đạt giải, gồm hai vàng và hai bạc; trong đó Trần Bá Tân được trao giải thí sinh có điểm tuyệt đối phần thực hành.

Vụ cô gái 9x Thanh Hóa để lại xe máy nhảy cầu tự tử: Nhắn tin vĩnh biệt bạn trai nhưng không nói rõ địa điểm

Vụ cô gái 9x Thanh Hóa để lại xe máy nhảy cầu tự tử: Nhắn tin vĩnh biệt bạn trai nhưng không nói rõ địa điểm

timer30/07/2019

Ngoài chiếc xe máy bỏ trên cầu, cơ quan chức năng tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong túi xách của nạn nhân và phát hiện trước khi lên cầu t ự t ử cô gái có nhắn tin cho bạn trai nói rằng sẽ ch ết, vĩnh biệt bạn trai nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể.