• youtube
  • facebook

Viện Quy hoạch xây dựng góp phần sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành TP trực thuộc Trung ương

Tỉnh Vĩnh Phúc đang xây dựng mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị tiến tới trở thành TP trực thuộc Trung ương. Hiện nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đang ra sức lao động, sáng tạo để thực hiện mục tiêu đó. Góp phần tạo lên bức tranh đô thị khởi sắc ấy, là có sự đóng góp không mệt mỏi bởi những bàn tay và khối óc của các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng Viện Quy hoạch Xây dựng (Sở Xây dựng Vĩnh Phúc).

Chúng tôi về thăm Vĩnh Phúc đúng vào dịp tỉnh đang hân hoan chào mừng Quốc khánh 2/9. Hiện hữu trên mỗi nét mặt của người dân là cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc và được hưởng thụ những tiện ích từ các công trình, dự án quy hoạch của tỉnh mang lại. Nếu mỗi người đến Vĩnh Phúc cảm nhận nơi đây là một bức tranh thuỷ mạc, thì những người làm công tác quy hoạch đã dùng tư duy và khối óc để thổi hồn cho bức tranh ấy, đó chính là Viện Quy hoạch Xây dựng (Sở Xây dựng Vĩnh Phúc).

Quy hoạch đúng hướng giúp tỉnh Vĩnh Phúc hiện đại và phát triển.

Quy hoạch đúng hướng giúp tỉnh Vĩnh Phúc hiện đại và phát triển.

Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, được thành lập trên cơ sở Trung tâm Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc theo Quyết định số 997/QĐ-CT ngày 13/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc phục vụ công tác quản lý nhà nước và các dịch vụ công ích nhà nước, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về quy hoạch xây dựng vào điều kiện cụ thể của địa phương. Thực hiện một số hoạt động tư vấn: Quản lý dự án; lập dự án; khảo sát địa hình, địa chất để phục vụ cho việc nghiên cứu xác lập quy hoạch xây dựng; thiết kế xây dựng công trình; thiết kế quy hoạch xây dựng; giám sát kỹ thuật thi công xây dựng; thẩm tra thiết kế - dự toán; tư vấn đấu thầu và các dịch vụ tư vấn khác thông qua các hợp đồng kinh tế...

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là lãnh đạo Sở xây dựng Vĩnh Phúc, sự phối hợp của các cấp các ngành, các doanh nghiệp…Viện Quy hoạch Xây dựng luôn là đơn vị đi đầu, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, góp phần xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu vực đô thị và dân cư nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Viện đã nhanh chóng xây dựng và khẳng định được vị thế của mình là một trong số ít các Viện chuyên ngành đầu đàn trong cả nước, có nhiều đóng góp thiết thực trong lý luận và thực tiễn ngành quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa; là nhà tư vấn chuyên nghiệp, hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng trong tỉnh, đủ tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và luôn hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Viện Quy hoạch xây dựng chỉ đạo các phòng chức năng có nhiều sáng kiến trong quy hoạch.

Lãnh đạo Viện Quy hoạch xây dựng chỉ đạo các phòng chức năng có nhiều sáng kiến trong quy hoạch.

Để góp phần vào thành tích chung, sớm đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành TP trực thuộc Trung ương, Viện Quy hoạch Xây dựng đã hoàn thành tốt công tác khảo sát, giới thiệu địa điểm, hướng tuyến công trình hạ tầng - kỹ thuật, công tác lập quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng, thiết kế - tư vấn giám sát công trình xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Viện quy hoạch xây dựng đã thực hiện giới thiệu được 86 địa điểm với tổng quy mô khoảng 350,00 ha. Đồng thời, Viện còn tích cực đẩy mạnh công tác giám sát và tiếp tục triển khai công việc thiết kế, lập dự án giám sát công trình xây dựng theo tiến độ các hợp đồng đã ký với các chủ đầu tư. Hiện Viện Quy hoạch Xây dựng đang thực hiện 15 dự án thiết kế, giám sát thi công 6 dự án và quản lý dự án 13 dự án trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, công tác khảo sát đã được Viện Quy hoạch xây dựng triển khai đạt kết quả cao. Theo đó, Viện Quy hoạch xây dựng đã khảo sát bản đồ địa hình phục vụ công tác giới thiệu địa điểm cho khoảng 86 địa điểm, khảo sát địa hình, khảo sát tuyến, khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác thiết kế của các đồ án quy hoạch và 15 dự án - công trình Viện đang thực hiện, với tổng quy mô khoảng 1.500,00ha.

Ngoài công tác khảo sát quy hoạch chi tiết, Viện Quy hoạch xây dựng còn giới thiệu nhiều địa điểm cho các tổ chức, các nhân trên địa bàn tỉnh. Tham gia vào một số công tác tư vấn khác như giám sát kỹ thuật thi công các công trình, thiết kế xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra bản vẽ thi công - dự toán công trình, tham gia quản lý dự án... được các chủ đầu tư tin tưởng và đánh giá là có trình độ chuyên môn tốt.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc người chèo lái con tàu Viện Quy hoạch xây dựng đi đúng hướng.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc người chèo lái con tàu Viện Quy hoạch xây dựng đi đúng hướng.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Hà - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc cho biết: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Viện Quy hoạch xây dựng luôn xác định con người là yếu tố quan trọng, quyết định trong nâng cao chất lượng công tác lập đồ án quy hoạch, đơn vị chú trọng tuyển chọn đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động là những kỹ sư, kiến trúc sư có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, giàu kinh nghiệm trong thực tiễn vào những vị trí quan trọng của đơn vị. Ngoài ra, Viện còn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên với công việc được giao; tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản pháp luật, quy định mới về hoạt động quy hoạch, quản lý quy hoạch để triển khai áp dụng đảm bảo sát với thực tế. Thường xuyên đổi mới, tạo môi trường làm việc gần gũi, thân thiện, phát huy khả năng, tư duy sáng tạo độc lập của mỗi người cũng như sự đoàn kết, góp trí tuệ tập thể với từng nhiệm vụ được giao.

Tích cực cử cán bộ kỹ thuật tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên ngành; chủ động liên doanh, liên kết với các tổ chức tư vấn uy tín trong và ngoài nước để học hỏi, hợp tác thiết kế và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Bên cạnh nguồn nhân lực, Viện thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành trong nước làm chủ nhiệm và hướng dẫn thực hiện các Đồ án quy hoạch quan trọng để đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quy hoạch. Tăng cường đầu tư, đổi mới trang bị, phương tiện, nhất là hệ thống máy đo vẽ, khảo sát địa hình địa chất, hệ thống máy tính và các phần mềm ứng dụng chuyên dùng hiện đại, góp phần hỗ trợ đắc lực trong quá trình triển khai công tác lập đồ án quy hoạch.

Các Kiến trúc sư phát huy tuổi trẻ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các Kiến trúc sư phát huy tuổi trẻ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhờ quyết tâm của lãnh đạo Viện và sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cán bộ, công nhân viên góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Các dự án quy hoạch đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc duyệt trong 6 tháng đầu năm 2017 là 18 dự án quy hoạch các loại tỷ lệ với quy mô khoảng 113.433,85 ha. Ngoài ra, hiện nay Viện Quy hoạch Xây dựng đang triển khai các dự án quy hoạch do Sở Xây dựng và các cơ quan khác làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 3.253,38 ha và nhiều dự án các khu đất dịch vụ, đất đấu giá giãn dân khác do các chủ đầu tư trong tỉnh làm chủ đầu tư. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2017, Viện Quy hoạch xây dựng sẽ triển khai khoảng 13 dự án quy hoạch cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị; 5 đồ án quy hoạch chung đô thị loại V và điều chỉnh một số quy hoạch chi tiết khác…

Ông Nguyễn Thanh Hà luôn đồng hành giúp cán bộ trẻ phát huy tài năng.

Ông Nguyễn Thanh Hà luôn đồng hành giúp cán bộ trẻ phát huy tài năng.

Xác định đúng vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện trong thời kỳ mới. Toàn thể Ban Lãnh đạo Viện, BCH Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, cán bộ, viên chức Viện Quy hoạch Xây dựng đồng tâm nhất trí phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách xây dựng thương hiệu của Viện ngày một hoàn thiện, phát triển vững mạnh và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện công nghiệp hoá – hiện đại hoá tỉnh nhà.

create

Ngọc Minh – Tuyết Tuyết / baoxaydung.com.vn

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp nghi phạm giúp đối tượng dùng sún.g AK bắ.n người tình bỏ trốn

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp nghi phạm giúp đối tượng dùng sún.g AK bắ.n người tình bỏ trốn

timer30/07/2019

Qua điều tra, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Bình là nghi phạm giúp đỡ đối tượng dùng sún.g AK bắn người tình bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện.

Chuyện thật như đùa: Chú rể đi đón dâu được hẳn bạn dìu, đến nơi bị mẹ vợ đuổi thẳng cổ vì ôm gốc cây “gọi huệ“

Chuyện thật như đùa: Chú rể đi đón dâu được hẳn bạn dìu, đến nơi bị mẹ vợ đuổi thẳng cổ vì ôm gốc cây “gọi huệ“

timer30/07/2019

Nhưng tới nơi, nhà trai lại được nhà gái phán 1 câu xanh rờn: 'Thế lúc động phòng nó có nhờ bạn nó không mà đi đón dâu cũng phải nhờ người dìu. Khi nào tỉnh thì cho đón còn bây giờ cút'.

Nam sinh Thanh Hóa xuất sắc đạt huy chương vàng tại Olympic Hóa học quốc tế

Nam sinh Thanh Hóa xuất sắc đạt huy chương vàng tại Olympic Hóa học quốc tế

timer30/07/2019

Bốn thí sinh Việt Nam đều đạt giải, gồm hai vàng và hai bạc; trong đó Trần Bá Tân được trao giải thí sinh có điểm tuyệt đối phần thực hành.

Vụ cô gái 9x Thanh Hóa để lại xe máy nhảy cầu tự tử: Nhắn tin vĩnh biệt bạn trai nhưng không nói rõ địa điểm

Vụ cô gái 9x Thanh Hóa để lại xe máy nhảy cầu tự tử: Nhắn tin vĩnh biệt bạn trai nhưng không nói rõ địa điểm

timer30/07/2019

Ngoài chiếc xe máy bỏ trên cầu, cơ quan chức năng tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong túi xách của nạn nhân và phát hiện trước khi lên cầu t ự t ử cô gái có nhắn tin cho bạn trai nói rằng sẽ ch ết, vĩnh biệt bạn trai nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể.