• youtube
  • facebook

Các chiến sỹ Binh chủng Đặc công diễn tập chống bạo loạn

Ngày 4/12, tại Vĩnh Phúc, Binh chủng Đặc công tổ chức Diễn tập thử nghiệm một số loại vũ khí, trang bị và chống bạo loạn năm 2018.

Ngày 04/12/2018, tại Vĩnh Phúc, Binh chủng Đặc công tổ chức Diễn tập thử nghiệm một số loại vũ khí, trang bị và chống bạo loạn năm 2018. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ đội Đặc công trình diễn các kỹ thuật vừa tụt dây vừa tiêu diệt mục tiêu tại nhà cao tầng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ đội Đặc công trình diễn các kỹ thuật vừa tụt dây vừa tiêu diệt mục tiêu tại nhà cao tầng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trang thiết bị, vũ khí của lực lượng Đặc công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trang thiết bị, vũ khí của lực lượng Đặc công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ đội Đặc công trình diễn các kỹ thuật phi thân qua vòng lửa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ đội Đặc công trình diễn các kỹ thuật khí công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ đội Đặc công trình diễn các kỹ thuật khí công. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi diễn tập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng quà cho đại diện lực lượng tham gia diễn tập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham quan trang thiết bị vũ khí của lực lượng Đặc công.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật ngụy trang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ đội Đặc công trình diễn các kỹ thuật tụt dây, tiếp cận nhà cao tầng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật ngụy trang và bắn súng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật ngụy trang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật bắn súng ngắn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

create

PV/TTXVN/Vietnam+