Sự đổi thay mạnh mẽ trên miền quê Vĩnh Phúc khiến bao người phải ngỡ ngàng

Sau gần 6 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn Vĩnh Phúc có nhiều đổi thay. Hạ tầng nông thôn được cải tạo, nâng cấp; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân liên tục được nâng lên.

Nhờ triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 nên khi bước vào xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc có nhiều thuận lợi và đạt được mức trung bình tiên tiến so với nhiều tỉnh. Đầu năm 2011, toàn tỉnh có 14 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 80 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền và sự đồng lòng của người dân, đến tháng 10/2017, đã có 2 huyện là Yên Lạc và Bình Xuyên trở thành huyện nông thôn mới; 91/112 xã đạt 19/19 tiêu chí; 77/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân số tiêu chí/xã là 17,87% tiêu chí, tăng 11,6% so với năm 2010.

Hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm, đầu tư đã trên 91% đường liên xã, trục xã, 76,6% đường trục thôn, ngõ xóm và 64,28% đường giao thông nội đồng được cứng hóa; 100% kênh loại I, II và 94,18% kênh loại III được kiên cố hóa...

Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, trường học được đầu tư xây dựng mới, cải tạo đạt chuẩn, nâng số trường học đạt chuẩn quốc gia lên 348/390 trường; 71/112 xã có trung tâm văn hóa thể thao xã đạt chuẩn; 1.072 thôn có nhà văn hóa, 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 15 công trình xử lý nước thải khu dân cư, 400 nghĩa trang và hơn 600km rãnh thoát nước thải được đầu tư xây mới, nâng cấp... Hệ thống thương mại trên địa bàn tỉnh được đầu tư, từng bước hoàn thiện và đồng bộ đã có 59 chợ được xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp. 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật viễn thông đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ truy cập Internet cho tổ chức, cá nhân.

Đối với 9 xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2017 đã triển khai thực hiện các tiêu chí theo đúng kế hoạch. Trong đó, có 2 xã: Quang Yên (Sông Lô), Liễn Sơn (Lập Thạch) đạt 14 tiêu chí; xã Đức Bác (Sông Lô) đạt 13 tiêu chí; xã An Hòa (Tam Dương) đạt 12 tiêu chí; 3 xã: Hướng Đạo (Tam Dương), Lũng Hòa, Vân Xuân (Vĩnh Tường) đạt 11 tiêu chí; xã Tân Tiến đạt 10 tiêu chí và xã Nghĩa Hưng (Vĩnh Tường) đạt 9 tiêu chí.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian tới đạt kết quả cao, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quy định đánh giá thực hiện nội dung Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Bộ tiêu chí gồm 19 tiêu chí trên 5 nhóm: Đây là cơ sở để các ngành, địa phương xác định mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả đạt được cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến cuối năm 2017 Vĩnh Phúc sẽ có thêm 9 xã và 2 thành, thị là Vĩnh Yên và Phúc Yên hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến hết năm 2019 có 100% số xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn Nhất / baoxaydung.com.vn

Từ khóa: vinh phuc nong thon moi thay doi

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc